Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
31.40.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 31.40.0,
зокрема, виробництво:
  • первинних елементів та батарей первинних елементів, що містять діоксид марганцю, діоксид ртуті, оксид срібла тощо;
  • електричних акумуляторів та їх частин (роз'єднувачів, корпусів, ковпачків);
  • свинцево-кислотних, нікель-кадмієвих, нікель-металогідратних, літієвих, галетних сухих акумуляторів, акумуляторів з рідким електролітом.
Не включає технічне обслуговування свинцевих електричних акумуляторів для запуску двигунів внутрішнього згоряння та інших свинцевих акумуляторів, нікель-кадмієвих та нікель-залізних електричних акумуляторів.