Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
31.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ізольованого проводу та кабелю

Включає виробництво волоконно-оптичних кабелів для передавання кодованих даних.
33.40.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання

Включає виробництво оптичних волокон, джгутів і волоконно-оптичних кабелів для прямого передавання зображень.