Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
25.23.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво будівельних виробів з пластмас

Включає виробництво пластмасових електроізоляційних шин.
25.24.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших виробів з пластмас

Включає виробництво ізоляційної електричної арматури з пластмас.
31.20.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

Включає виробництво:
  • штепселів та розеток під напругу <= 1000 В (крім патронів для ламп);
  • електричної апаратури для перемикання або з'єднання електричних ланцюгів напругою <= 1000 В.