Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.12.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем

Включає виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання.
29.13.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво кранів і клапанів

Включає виробництво гідравлічних та пневматичних клапанів.