Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.14.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.14.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування та монтажу підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів.