Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.21.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво печей та пічних пальників

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.21.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування та монтажу печей та пічних пальників.
29.71.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електричних побутових приладів

Включає виробництво електричних кімнатних обігрівачів (камінів), призначених для стаціонарного установлення, електричних підігрівачів для плавальних басейнів.
29.72.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво неелектричних побутових приладів

Включає виробництво неелектричного побутового нагрівального устатковання, такого як прилади сонячного обігрівання, парового опалення, масляного обігрівання та подібного нагрівального устатковання.