Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.22.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво підіймально-транспортного устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.22.1.
Включає також виробництво вузлів і деталей підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання.
35.50.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.

Включає виробництво ручних візків, що є частиною промислового устатковання.