Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.41.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.41.0.