Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.24.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших машин та устатковання загального призначення

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.24.1,
окрім виробництва апаратури лабораторного типу для дистиляції, центрифуг та машин для ультразвукового очищення лабораторного типу.
29.43.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших верстатів

Включає виробництво неелектричного устатковання для зварювання та паяння.
33.20.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

Включає виробництво рівнів, сантиметрів (мірних стрічок) і подібних ручних інструментів, точних приладів (крім оптичних) для слюсарів і механіків.