Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.31.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.31.0,
окрім монтажу, технічного обслуговування і ремонту тракторів для сільського та лісового господарства.
29.32.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.32.1,
окрім виробництва машин для очищення, сортування, калібрування насіння, зерна, сухих бобових культур.
29.53.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів

Виробництво доїльних апаратів, вузлів та деталей до них.