Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.62.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інструментів

Включає виробництво лез для оброблення металів, подібного ріжучого оснащення й приналежностей, у т.ч. втулки, затискачі, тримачі тощо для верстатів.
29.42.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво верстатів для оброблення металу

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.42.0.