Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.51.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво машин та устатковання для металургії

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції
29.51.1.