Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.62.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інструментів

Включає виробництво свердел (бурових коронок) для будівництва й добувної промисловості.
29.52.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.52.1,
зокрема, виробництво гусеничних тракторів, тракторів для будівництва та добувної промисловості.
Не включає виробництво машин та устатковання для оброблення ґрунту, каменя й руд, інших, не віднесених до інших угруповань, (наприклад, планувальників ґрунту).
34.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво автомобілів

Включає виробництво позашляхових самоскидів.