Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.32.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства

Включає виробництво машин для очищення, сортування, калібрування насіння, зерна, сухих бобових культур.
29.53.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.53.1,
окрім виробництва доїльних апаратів, вузлів та деталей до них.
Включає виробництво:
  • машин для хлібопекарської промисловості, виробництва макаронів, спагеті та подібних виробів (хлібопекарських печей, змішувачів та роз'єднувачів тіста, формувальних машин, хліборізок, роз'єднувачів для тіста тощо);
  • машин та устатковання для приготування різноманітних харчових продуктів:
    • машин для виробництва кондитерських виробів, какао та шоколаду; для виробництва цукру; для пивоваріння; для перероблення м'яса та птиці; для перероблення фруктів, горіхів або овочів; для перероблення риби, ракоподібних та інших морепродуктів;
    • машин для фільтрування та очищення;
    • інших машин промислового призначення або для виробництва харчових продуктів та напоїв.