Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.55.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.55.1.