Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.56.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.

Включає виробництво машин для виробництва гуми (у т.ч. шин) та пластмас.