Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
34.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво автомобілів

Включає виробництво двигунів для мотоциклів.
35.41.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво мотоциклів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 35.41.0.