Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
35.42.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво велосипедів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 35.42.0.
35.43.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво інвалідних колясок

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 35.43.0,
окрім ремонту і технічного обслуговування інвалідних колясок.
36.63.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншої продукції, н. в. і. г.

Включає виробництво дитячих колясок.