Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
36.11.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво меблів для сидіння

Включає виробництво кухонних меблів для сидіння.
36.13.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво кухонних меблів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 36.13.0,
окрім ремонту, обслуговування та відновлення кухонних меблів (крім меблів для сидіння).