Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
36.21.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво монет та медалей

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 36.21.0.