Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
36.30.1

Код за КВЕД 2010

Виробництво музичних інструментів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 36.30.1.