Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
36.62.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво мітел та щіток

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 36.62.0,
окрім виробництва гумових щіток.