Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.24.4

Код за КВЕД 2010

Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення

Включає ремонт і технічне обслуговування
апаратури лабораторного типу для дистиляції, центрифуг та машин для ультразвукового очищення лабораторного типу.
31.10.2

Код за КВЕД 2010

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Включає ремонт і технічне обслуговування електронних трансформаторів (з твердим діелектриком), котушок індуктивності, дроселів та інших індукторів.
31.62.3

Код за КВЕД 2010

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г.

Включає ремонт міношукачів.
32.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електро- та радіокомпонентів

Включає ремонт:
  • електронних ламп, у т.ч. ремонт електронно-променевих трубок (кінескопів), інших електровакуумних приладів та їх частин (окрім скляних ємностей для гальванічних елементів);
  • друкованих електронних схем, гнучких та жорстких (без прикріплених до них або вставлених компонентів – мікромодулів);
  • напівпровідників та пристосовань до них, включаючи переривчасті (транзистори, діоди, тріоди тощо).
32.20.2

Код за КВЕД 2010

Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури

Включає технічне обслуговування і ремонт електронної передавальної апаратури професійного призначення.
32.30.2

Код за КВЕД 2010

Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

Включає:
  • ремонт і технічне обслуговування апаратури професійного призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;
  • ремонт голівок (зчитування сигналу, запису та зчитування сигналу, відтворення/запису тощо), голок для фонографів.
33.10.3

Код за КВЕД 2010

Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань

Включає ремонт медичної техніки, у т.ч. хірургічного устатковання.
33.20.3

Код за КВЕД 2010

Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів

Включає:
  • ремонт бортових реєстраторів (чорних ящиків), устатковання для розшукування, виявлення, навігації, аеронавігації та підводної навігації, у т.ч. радіогідроакустичних буїв; приладів контролю за станом навколишнього середовища та приладів автоматичного контролю за температурою, вологістю та подібними явищами; водомірів, електричних лічильників та лічильників споживання електроенергії, води, газу, бензину тощо;
  • ремонт і технічне обслуговування неелектричних високоточних вимірювальних приладів та апаратури.
33.40.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання

Включає ремонт і технічне обслуговування оптичних приладів і фотографічного устатковання.
33.50.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво годинників

Включає ремонт і технічне обслуговування приладів вимірювання часу промислового призначення.
36.50.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ігор та іграшок

Включає ремонт і обслуговування електронного устатковання кегельбанів та подібного устатковання інших настільних або кімнатних ігор.