Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.71.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електричних побутових приладів

Включає ремонт і технічне обслуговування електричних побутових приладів професійного призначення.
31.10.2

Код за КВЕД 2010

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Включає ремонт і технічне обслуговування електродвигунів, генераторів, трансформаторів (крім електронних).
31.20.2

Код за КВЕД 2010

Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури

Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури.
31.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ізольованого проводу та кабелю

Включає технічне обслуговування ізольованих обмотувальних проводів, кабелів та коаксіальних провідників зі з'єднувальними пристроями або без них, електричних високовольтних проводів та кабелів на напругу більше 1000 В.
31.40.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)

Включає технічне обслуговування свинцевих електричних акумуляторів для запуску двигунів внутрішнього згоряння та інших свинцевих акумуляторів, нікель-кадмієвих та нікель-залізних електричних акумуляторів.
31.50.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання

Включає ремонт і технічне обслуговування:
  • електричного переносного, настільного, підлогового, нічного, підвісного, стельового та настінного освітлювального устатковання непобутового призначення;
  • світильників та освітлювального устатковання неелектричних;
  • відмітних та інформаційних світлових знаків;
  • прожекторів та освітлювачів вузьконаправленого світла.
31.61.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів

Включає ремонт і технічне обслуговування електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння.
31.62.3

Код за КВЕД 2010

Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г.

Включає ремонт і технічне обслуговування іншого електричного устатковання, не віднесеного до інших угруповань.
32.10.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електро- та радіокомпонентів

Включає ремонт і технічне обслуговування іншого електричного устатковання професійного призначення: конденсаторів (силових, постійної та змінної ємності) та резисторів (включаючи реостати та потенціометри).