Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
40.11.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електроенергії

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 40.11.0,
окрім поводження з відпрацьованими (опроміненими) тепловиділяючими елементами (картриджами) ядерних реакторів.