Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
40.12.0

Код за КВЕД 2010

Передача електроенергії

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 40.12.0.