Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
40.30.0

Код за КВЕД 2010

Постачання пари та гарячої води

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 40.30.0.
Включає також надання послуг із централізованого опалення будинків.