Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
41.00.0

Код за КВЕД 2010

Збирання, очищення та розподілення води

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 41.00.0.