Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
90.01.0

Код за КВЕД 2010

Збирання і оброблення стічних вод

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 90.01.0.