Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
90.02.0

Код за КВЕД 2010

Збирання та знищення інших відходів

Включає збирання безпечних відходів.
90.03.0

Код за КВЕД 2010

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності

Включає збирання сміття в урнах у громадських місцях.