Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
37.10.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення металевих відходів та брухту

Включає розбирання металевих предметів, що вийшли з ладу, старих автомобілів, суден, пральних машин, велосипедів тощо.
37.20.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення неметалевих відходів та брухту

Включає отримання неметалевої вторинної сировини в результаті розбирання машин та устатковання, що вийшли з ладу.