Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
37.10.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення металевих відходів та брухту

Включає оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або невживаних, з метою отримання вторинної сировини механічним подрібненням металевих предметів з подальшим їх сортуванням та сепарацією, різання та пресування.
Включає також отримання металів з фотографічних відходів, наприклад, з фіксуючих розчинів чи фотографічної плівки та фотопаперу.
37.20.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення неметалевих відходів та брухту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 37.20.0,
окрім отримання неметалевої вторинної сировини в результаті розбирання машин та устатковання, що вийшли з ладу.