Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
45.12.0

Код за КВЕД 2010

Розвідувальне буріння

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 45.12.0.