Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
45.41.0

Код за КВЕД 2010

Штукатурні роботи

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 45.41.0.