Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.12.0

Код за КВЕД 2010

Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.12.0.