Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.14.0

Код за КВЕД 2010

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.14.0.