Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.17.0

Код за КВЕД 2010

Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.17.0.