Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.18.0

Код за КВЕД 2010

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.18.0.