Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.38.0

Код за КВЕД 2010

Оптова торгівля іншими продуктами харчування

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.38.0,
окрім оптової торгівлі консервованими фруктами й овочами, технологічно переробленими горіхами.