Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.41.0

Код за КВЕД 2010

Оптова торгівля текстильними товарами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.41.0.