Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.43.2

Код за КВЕД 2010

Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису

Включає оптову торгівлю незаписаними відеострічками, дискетами, CD та DVD.
51.86.0

Код за КВЕД 2010

Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.86.0.