Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
51.82.0

Код за КВЕД 2010

Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 51.82.0.