Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.24.0

Код за КВЕД 2010

Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.24.0.