Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.26.0

Код за КВЕД 2010

Роздрібна торгівля тютюновими виробами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.26.0.