Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.41.0

Код за КВЕД 2010

Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.41.0.