Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.47.0

Код за КВЕД 2010

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

Включає роздрібну торгівлю книгами.