Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.42.0

Код за КВЕД 2010

Роздрібна торгівля одягом

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.42.0.