Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
52.43.0

Код за КВЕД 2010

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 52.43.0.