Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
60.22.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність таксі

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 60.22.0.