Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
62.10.1

Код за КВЕД 2010

Авіаційні регулярні пасажирські перевезення

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 62.10.1.
62.20.1

Код за КВЕД 2010

Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 62.20.1,
зокрема, регулярні чартерні рейси, пасажирські нерегулярні авіаперевезення.
62.20.2

Код за КВЕД 2010

Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення

Включає регулярні чартерні рейси.